WYDANIE NADZWYCZAJNE 21 WRZEŚNIA 1991 – Otwarcie Kolei Linowej „Palenica”

·         Prawie wszystko o Palenicy

·         Z historii uzdrowiska Szczawnica – JOLANTA JAROCKA BIENIEK (Pierwsze wzmianki o tej osadzie pochodzą z początków…)

Szczawnica i narty – wspomnienie K.Wójcika

·         Wojciech Piecyk wspomina – tradycje sportowe Sz-cy

Rozmowa z dyrektorem R. Antoszykiem i S. Zachwieją o PKL

·         Do kogo wzdychał nad Grajcarkiem A. Asnyk

·         Szczawnickie adresy – „Pod Góralem”, „Pod Rakiem”…

WYDANIE ŚWIĄTECZNE – GRUDZIEŃ 1991

·         Bożonarodzeniowe obrzędy i zwyczaje w Szczawnicy – JJB

Z historii uzdrowiska Szczawnica – JBB (Rozwój Zdroju Dolnego zapoczątkowało…)

Przygraniczne problemy Szczawnica – Leśnica

·         Michał Słowik Dzwon (1907 – 1980) fragm. życiorysu

Spowiedź poety – zanotował M.S.Dzwon (legenda o Pieninach i CZ. Klasztorze)

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVII w. M. Matras

NR 1/2 STYCZEŃ – LUTY 1992

·         Kim był Feliks Pławicki? – odkrywanie tajemnic rodu Szalayów – B. Węglarz

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVII w. M. Matras

·         Góralski styl – twórczość ludowa – Józef Węglarz „Matusek” (1893 – 1989)

Przydomki górali szczawnickich

NR 3 – MARZEC 1992

 

·         Feliks Pławicki – c.d.

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVII w. M. Matras

·         Góralski styl – twórczość ludowa – Szczepan Szczepaniak

·         Przydomki górali szczawnickich – Ala Sowa

·         Rozmowa z kierownikiem PKL

Przysłowia na marzec

 

NR 4 – KWIECIEŃ 1992

 

·         Zwyczaje i obrzędy okresu Świąt Wielkanocnych – JBB

·         Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVII w. M. Matras

·         Przydomki górali szczawnickich

·         Góralski styl – twórczość ludowa – Zofia Wiercioch

Sesja Rady Miejskiej, spotkanie z A. Gąsienicą – Makowskim

·         Rozmowa z Burmistrzem miasta Szczawnica mgr Inż. J. Gackiem

Droga na golgotę – ul. Św. Krzyża

Julian Fałat – tym, którzy odeszli

 

NR 5 – MAJ 1992

 

·         Pomnik za życia – Józef Dietl – JJB

·         Kim jest autorka „Przydomki górali szczawnickich”?

·         Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVII w. M. Matras

Janusz Sokołowski w „Kwadrateli”

·         Góralski styl – twórczość ludowa – Jan Wierzba

Przysłowia majowe

 

 

WYDANIE SPECJALNE - FINAŁ II TURNIEJU RECYTATORSKIEGO „OD MICKIEWICZA DO MIŁOSZA”

 

·         Rozmowa z Janem Krzyżowskim – „Ojcem Chrzestnym” turnieju

Ryszard Kornacki – poeta

·         Lista uczestników, regulamin, program, wyniki

Debiut poetycki – Kasia Białek

 

NR 6-7 CZERWIEC - LIPIEC 1992

 

·         Miasto Szczawnica ma już 30 lat (Najdawniejsze dzieje wiążą się z historia osadnictwa…) – Józef Witkowski

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVII w. M. Matras

·         Prace F. Kolkowicza w „Kwadrateli” – plus życiorys

Góralski styl – twórczość ludowa – Anna Wiercioch

Lato Pienińskie ‘92

Historia Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego działającego przy OSP w Szczawnicy

20 lecie istnienia zespołów Szkoły Muzycznej

„Od Mickiewicza do Miłosza” – zakończony

Debiut literacki – Beata Łapczyńska

 

NR 8 - LISTOPAD 1992

 

·         O osadnictwie w okolicach Szczawnicy, o Sewerynówce, domu nauczycielskim i wybudowanej tam kaplicy – Józef Witkowski

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVII w. M. Matras

·         Chrońmy Pieniny – o PPN

Góralski styl – twórczość ludowa – Ryszard Hamerski

Kronika Kulturalna

100 – lecie Kościoła Parafialnego w Szczawnicy – JJB (Wzniesiony został….)

Debiut poetycki – Paweł Chlipała

 

NR 9 – GRUDZIEŃ 1992

 

·         Zwyczaje adwentowe – JJB

·         Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVII w. M. Matras

Góralski styl – twórczość ludowa – czyli co z nich wyrośnie (kółko plastyczne)

·         Świeci gwiazdka, świeci.. – (ile w Szczawnicy zostało ze zwyczaju kolędowania…)

Świąteczna Szopka góralsko – ceprowska

·         100 słów po naszemu – mini słowniczek gwary szczawnickiej – Z. Wiercioch

·         PKL zimą

 

Nr 10 – STYCZEŃ 1993

 

·         Szalayowie, Szalayowie… - B. Węglarz

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVII w. M. Matras

·         Konstanty Kietlicz – Rayski – malarz, etnograf i społecznik – JJB

Galeria twórców – Anna Madeja

Urok poezji – Bogda

·         Błogosławiona Kinga – księżna i zakonnica – JBB, ważniejsze wydarzenia z życia Bł. Kingi

·         O metamorfozie – Autor

 

NR 11 – LUTY 1993

 

·         Szalayowie, Szalayowie – Józef Stefan Szalay – B. Węglarz

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVII w. M. Matras

·         Konstanty Kietlicz – Rayski – malarz, etnograf i społecznik (II) – JJB

·         Laureaci Honorowej Nagrody im. J.Dietla

·         Galeria twórców – Jan Polaczyk

WOŚP – Szczawnickie Rockowisko

·         Cud nad Grajcarkiem – rozmowa z M. Koczybą „motorem” akcji WOŚP w Szczawnicy

Z kroniki policyjnej 1992 r. komisariatu w Szczawnicy

·         O forsę – Autor

 

NR 12 – MARZEC 1993

 

·         J. Wiktora droga do Szczawnicy – JJB

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. M. Matras

·         Konstanty Kietlicz – Rayski – malarz, etnograf i społecznik (III) – JJB

Galeria twórców – Piotr Gąsienica

Współczesna kobieta, współczesny mężczyzna

·         Herbatka przy samowarze – B. Węglarz i Jan Malinowski

·         Kronika najstarszego schroniska w Szczawnicy – w domu Jacka Majerczaka

VI Memoriał im K.Wójcika

O odpuście – Autor

 

NR 13 – KWIECIEŃ/MAJ 1993

 

·         J. Wiktora droga do Szczawnicy – dokończenie – JJB

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. M. Matras

·         Galeria twórców – Jan Papież

·         Uzdrowienie chorych – rozmowa z dr T. Tajstrą, lekarzem naczelnym Uzdrowiska

Dunajeckie spływanie (czasy, od kiedy zaczynają się spływy na Dunajcu giną w mroku dziejów…) - JBB

Pieniński ósmy cud świata, marynarze słodkich wód – o spływie

·         Historia Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich

Mistrz pienińskiego budownictwa regionalnego – Stanisław Salamon

O wiośnie – Autor

 

NR 14 – MAJ/CZERWIEC 1993

 

·         Zielone Świątki w Szczawnicy – Jak drzewiej bywało… - JJB

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. M. Matras

·         Galeria twórców – Józef Madeja

Inauguracja spływu Przełomem Dunajca

·         Sylwetki – Paweł Malik 1902 – 1968

 

NR 15 – CZERWIEC/LIPIEC 1993

 

·         Źródła mineralne Szczawnicy, ich odkrycie i nazwy – JJB

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. M. Matras

·         Galeria twórców – Krystyna Kucyper – Kolkowicz

·         III Turniej od Mickiewicza do Miłosza – Szczawnica ‘93

„Już Jan ochrzcił wszystkie wody, odtąd wam nie będzie szkody” – J.Z Madziar (według zwyczaju do św. Jana nie wolno się było kapać…)

II Kongres Uzdrowisk Polskich – rozmowa z dyrektorem PPU oraz dyrektorem Zarządu Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”

·         Sylwetki – Franek Gacek 1903 – 1979

·         Debiuty poetyckie – Monika Spodnik

 

NR 16 – LIPIEC/SIERPIEŃ 1993

 

·         Źródła mineralne Szczawnicy, ich odkrycie i nazwy – JJB (c.d.)

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. M. Matras

·         Galeria twórców – Henryk Zachwieja

·         III Wojewódzki Konkurs Poetycki im. M.S.Dzwona

·         Lato Pienińskie ‘93

·         Życiorys Jaśka spod Siekierek – J. Polaczyk

O zapomnianym polskim świętym – św. Świerad – H. Mastalska

Jak bogacz i biedaka szli do nieba – gawęda Józefa Zachwiei – Madziara

 

NR 17 – SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 1993

 

·         Źródła mineralne Szczawnicy, ich odkrycie i nazwy – JJB (c.d.)

Aneks do artykułu - Źródła mineralne Szczawnicy, ich odkrycie i nazwy – JJB – Ala Sowa

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. M. Matras

·         Galeria twórców – Jan Zachwieja

Zajazd szczawnicki – goście z Białorusi

Bogu na chwałę, ludziom na wygodę – kaplice w Szczawnicy

·         Z letnich zdrojów - list Sienkiewicza ze Szczawnicy – JJB

Gdybym był bogaty, czyli lata 20, lata 30 w kurorcie (w 1909 r. właścicielem Szczawnicy został Adam Stadnicki…)

·         Sylwetki – Dr Zbigniew Kołączkowski „Zbyszek”

Jak się Jasiek żenił z dwoma naraz – gawęda Madziara

 

NR 18 – WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 1993

 

·         Krótka historia przewodnictwa górskiego w Pieninach – T. Zachwieja

·         Pod hasłem 100 lecia zorganizowanej turystyki w Pieninach – rozmowa z mgr Stanisławem Urbanem – prezesem Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy

·         Porozumienie o współpracy miast: Szczawnica – spiska Bela

Dlaczego Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK powstał w Pieninach?

Goście to nie stonka – rozmowa z p. Lesławem Zygą – reprezentującym PTT „Orbis” s.a. w Szczawnicy

·         PTTK w Szczawnicy - kalendarium

·         Stan organizacyjny PTTK w Szczawnicy w setna rocznicę istnienia

·         XI Ogólnopolski Rajd Przewodników PTTK „Pieniny 93”

Stan organizacyjny PTTK w Szczawnicy w setną rocznicę istnienia, program uroczystości Jubileuszu

·         O kaplicy p.w. Matki Boskiej królowej Nieba – JJB

·         Wybory w Szczawnicy

Szczawnica przed najazdem hitlerowskim w 1939 r. – Antoni Wiercioch ps. „Stryk”

Jak zrodził się spływ Dunajcem – Antoni Lizoń

 

NR 19 – PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 1993

 

·         Kto uczył się w Podolińcu?

Piotruś Salamon maluje na szkle

·         Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. M. Matras

·         Zadecyduje czysta ekonomia – rozmowa z dyrektorem PPU Szczawnica mgr inż. Władysławem Skalskim

Radio Kraków na łamach gazety

·         Turystyczne echo – po obchodach jubileuszu 100 lecia PTTK w Szczawnicy

·         Z drugim sercem – Janusz Fleszar

Cudze chwalicie swego nie znacie – Rezerwaty – St. Szołtysek

Ani kroku bez nas!!! – pierwsze wydanie

·         Zaduszkowy wieczór – zwyczaje „zaduszkowe” – JJB

·         Reduta w płomieniach

·         Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. M. Matras

·         Spotkanie z Piotrem Skrzyneckim – Jeszcze tu wrócę

·         20 lecie sanatorium ZNP w Szczawnicy

List do matki – Janusz Fleszar

·         Cudze chwalicie swego nie znacie – Rezerwaty – St. Szołtysek

 

NR 21 – GRUDZIEŃ 1993

 

·         Choinki, podłaźniczki, „światy”… - JJB

·         Gawęda Madziara – Babrosy i czarodzieje

·         Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. M. Matras

Co nowego w szczawnickiej parafii w 1993 r.

·         Nasz proboszcz – ksiądz infułat Stanisław Wach

Tęczowe tafle – obrazki na szkle – JBB

WOŚP w Szczawnicy

 

NR 22 – STYCZEŃ/LUTY 1994

 

·         Wystawa w Muzeum Pienińskim a strój ludowy – (o stroju ludowym) - JJB

Nasza gwara – nasa gwara – A.D. Wiwer

Prace górniczo – hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. M. Matras

·         Cudze chwalicie swego nie znacie – Rezerwaty – dokończenie - St. Szołtysek

Trójlecie grupy Twórczej „Pieniny” TPSP

Co nowego w szczawnickiej parafii w 1993 r

WOŚP w Szczawnicy

·         Życzę sobie, by ludzie nie cierpieli.. rozmowa z Zygmuntem Białkiem – kierownikiem GOPR w Szczawnicy

 

NR 23 – LUTY/MARZEC 1994

 

·         Pomnik Szalaya i jego twórca - JJB

·         Debiut poetycki – Barbara Szkarłat

·         Wspomnienie pośmiertne śp. Ks. Mgr Michała Matrasa

·         Pienińskie Towarzystwo Narciarskie w Szczawnicy

Szczawnica – ferie ‘94

Medycyna moja pasją – Kazimierz Piergies

Gawęda Madziara – Dzieje szczawnickiego dworu okryte mrokiem przeszłości

 

NR 24 – MARZEC/KWIECIEŃ 1994

 

·         Wielkanocne jajko – JJB (Ab ovo – znaczy po łacinie „od jajka”…)

Nasza gwara – nasa gwara – A.D. Wiwer

Najlepszy ksiądz – Jan Kozioł

·         Na pomoc – Pogotowie Ratunkowe w Szczawnicy – dr Tadeusz Tajstra

·         Z działalności Koła Miejskiego Kombatantów w Szczawnicy

·         Gawęda Madziara – Zabobony i wierzenia Szczawnicy i okolic

 

NR 25 – KWIECIEŃ/MAJ 1994

 

·         Wspomnienie kwietnej niedzieli – o palmie – JJB

Rozmowa z Komendantem Straży Miejskiej – Antonim Bożkiem

·         Jak to ze spółdzielnią było… (Początki spółdzielczości w Szczawnicy sięgają 1923 roku…) – S.Hendel

·         Obchody Święta 3 maja, rozpoczęcie spływu Dunajcem

W hołdzie pomordowanym na Przysłopie – o kaplicy i tragedii na Przysłopie – Ala Sowa

Błogosławieni miłosierni – Peter Jansen – Ks. Stanisław Wach

·         Historia proporca szczawnickiej Organizacji Armii Krajowej

·         Gawęda Madziara – Jak chciwość w życiu człowieka się opłaca

 

NR 26 – MAJ/CZERWIEC 1994

 

·         Pienińskie ptaszki – drewniany ptaszek „orzełek” – JJB

Srebrny Grajcarek – jubileusz gazety

50 lecie bitwy o Monte Casino – Józef Wójcik – brał udział w bitwie

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w dziejach OSP w Szczawnicy – J. Witkowski

·         W przededniu wyborów

Juhasy – rozmowa z Danutą Leliwą – Pilecką

Muminki z Pienin – Oddział Pieniński Rady Polek

·         Gawędy Madziara – Diabelskie Skarby, Jak chłop diabła zaklinował

 

NR 27 – CZERWIEC/LIPIEC 1994

 

·         Awit Szubert – niezapomniany fotograf – 75 rocznica śmierci – JJB

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w dziejach OSP w Szczawnicy (c.d.) – J. Witkowski

·         Monte Cassino raz jeszcze – opowiada Henryk Wójcik „spod Gołąbka”

·         Zespół „Stokrotki” w Pieninach

·         Echo wyborcze

Gawęda Madziara – Diabeł w cielęciu

 

NR 28 – LIPIEC/SIERPIEŃ 1994

 

·         Z letnich zdrojów – szczawnicki debiut Marii Konopnickiej – JJB

·         Niezwykle losy szczawnickich ludzi – Na obczyźnie – Bolesław Wójcik

·         Akcja „Burza” – w 50 rocznicę Powstania Warszawskiego

Dr Zbigniew Kołączkowski opowiada… - z przyjęcia z Anglii desantu komandosów oraz zaopatrzenia dla Oddziału na terenie powiatu

·         Lato Pienińskie ‘94

Współczesne spotkanie w dawnej Szczawnicy – rozmowa z Tadeuszem Bednarskim

·         Debiut w Grajcarku – Janusz Mikulski

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w dziejach OSP w Szczawnicy (c.d.)

Gawęda Madziara - Jak Lucyper zdegradował diabła Belebona

 

NR 29 – SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 1994

 

·         O Dworku Gościnnym w Szczawnicy – JJB

·         Była wojna – „Szczawnica tuż przed wojną”

·         Moje trzy grosze w sprawie „Przydomków górali szczawnickich” – A. Dziedzina Wiwer

·         Żeby tradycja nie zanikła…” – rozmowa z Januszem Ciesielka Kubasem, kierownikiem kapeli

im. Dziadka Kubasa

·         Gawęda Madziara –Co w głowie uradzi, do skutku nie doprowadzi

 

NR 30 – WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 1994

 

·         Testament Józefa Szalaya – cz. 1 – JJB

Krzyż na Bryjarce – J. Witkowski

Moje trzy grosze w sprawie „Przydomków górali szczawnickich” – A. Dziedzina Wiwer

·         Jubileusz 75 – lecia Związku Podhalan

·         Kim jest nowy proboszcz szczawnickiej parafii – ks. Franciszek Bondek

·         Szczawnicka dorożka – Ala Sowa

Gawęda Madziara – O chłopskiej filozofii w Sromowcach

 

NR 31 – PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 1994

 

·         Testament Józefa Szalaya – cz. 2 – JJB

Moje trzy grosze w sprawie „Przydomków górali szczawnickich”

Stare cmentarze w Szczawnicy – L. Kołączkowski

·         20 lat minęło… - Jubileusz Związku Podhalan o/Szczawnica

Jeszcze słów kilka o historii Krzyża na Bryjarce

Debiut w Grajcarku – Jacek Hurkała

Gawęda Madziara – Jak Jasiek Rachu – Ciachu przez swoją upartość się nie ożenił

 

NR 32 – LISTOPAD/GRUDZIEŃ 1994

 

·         Testament Józefa Szalaya – cz. 3 – JJB

·         Moje trzy grosze w sprawie „Przydomków górali szczawnickich”

·         60 lat po wielkiej powodzi w Pieninach – J. Witkowski

Gawędy Madziara – Przebiegłość też czasem zawodzi

 

NR 33 – GRUDZIEŃ ‘ 94/STYCZEŃ ‘ 95

 

·         Święta, święta i po świętach – J. Zachwieja Madziar

Testament Józefa Szalaya – cz. 4 – JJB

·         Debiut w Grajcarku – A. Dziedzina Wiwer

Hubertowe zwyczaje

 

NR 34 – STYCZEŃ/LUTY 1995

 

·         Znów minął rok – czyli o liczeniu czasu słów kilka – JJB

·         Doktor Kołączkowski i Szczawnica w końcu XIX w – J. Witkowski

·         Konkurs gwiazd kolędniczych – Ala Sowa

WOŚP wciąż gra…

·         Debiut w Grajcarku – J. Grawicz

·         Gawęda Madziara – Jak się Jasiek rychtował

 

NR 35 – LUTY/MARZEC 1995

 

·         Karnawał czyli, polskie zapusty – JJB

Szczawnica 50 lat temu (manewr okrążających wojsk radzieckich…) – Józef Witkowski

·         Ogniowe sprawy

Człowiek kultury – rozmowa z Andrzejem Krupczyńskim

Gawęda Madziara – Jak Jasiek został prorokiem

 

NR 36 – MARZEC/KWIECIEŃ 1995

 

·         Rygory Wielkiego Postu – JBB

·         Gawęda Madziara – Wojtek – wzorowy mąż

·         Czy jest wiadomo? – o wysiedleniu do Szczawnicy zakładu opiekuńczego - JJB

 

NR 37 – KWIECIEŃ/MAJ 1995

 

·         Sztandarowe sprawy – JBB

Słowacja bliżej? Posiedzenie Rady Euroregionu „Tatry”

·         40 lat stacji badawczej IMUZ w Jaworkach

·         Gawęda Madziara – Jak się Śmierć nie wytargowała

 

NR 38 – MAJ/CZERWIEC 1995

 

·         Dr Artur Karol Werner – niezapomniany lekarz - JJB

·         XX – lecie sanatorium „Papiernik” w Szczawnicy

Galeria Twórców – Józef Bieniek

·         110 lat OSP w Szczawnicy

·         Gawęda Madziara – historia autentyczna Jak lyra poszedł patrzeć do Leśnicy w ogień

·         Nowy „Sobieski” – ul. J. Wiktora

 

NR 39 LIPIEC/SIERPIEŃ 1995

 

·         Dr Artur Karol Werner – niezapomniany lekarz - JJB

Lato Pienińskie ‘95

Echa 110lecia OSP w Szczawnicy

Pieniński konkurs – wiersze

Gawęda Madziara Franek – wielki dziwak

 

NR 40 WAKACJE 1995

 

·         Amor – Kupido u szczawnickich wód (On: Adam Asnyk, 30 letni….Ona…) JJB

·         Kronikarz Szczawnicy – Józef Węglarz „Matusek” S.Hendel

Przełom nie tylko Dunajca – Grzegorz Walczak

·         Pieniński konkurs – wiersze

Gawęda Madziara – Zbójeckim tropem

 

NR 41 SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 1995

 

·         O człowieku w Pieniny wpisanym – wspomnienie o M. Słowiku – Dzwonie JJB

·         Spotkanie nad Białą Wodą – dzieje Łemków….

·         Prace Pieniński – lektura dla każdego

Gawęda Madziara – Przemądrzały Kuba

 

NR 42 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 1995

 

·         Na Bacówce (tradycje pasterskie) - JJB

Okupacyjna edukacja – dr Ewa Zachwieja – Szumakowicz

Pożegnanie Anny Wiercioch

Galeria twórców – Antoni Bożek