WYSTAWY

 

Eglander Caffe

Galeria TPSP


Miejski Ośrodek Kultury powstał w 1973 roku. Jest instytucją podległą Urzędowi Miasta i Gminy. Działa na terenie miasta i gminy Szczawnica, obejmującej również wioski Jaworki i Szlachtowa.  Gros imprez organizowanych przez MOK przypada na okres letni i zimowy ze względu na turystyczno - uzdrowiskowy charakter miasta Szczawnica. Przeważają imprezy odbywające się na plenerowych estradach. Sztandarową ofertą programową w okresie wakacyjnym jest Lato Pienińskie – cykl imprez weekendowych, na które składają się festiwale, festyny, występy zespołów regionalnych, folkowych, estradowych, kiermasze twórców ludowych, konkursy. Tu najbardziej znany jest Redyk w Jaworkach - tradycyjny przepęd owiec oraz pokaz obyczajów pasterskich. Podczas Redyku zdarzają się różne atrakcje - napad zbójnicki, pasowaniem na zbójnika roku i jego frajerkę, Bieg Baców po okolicznych halach, występy zespołów folklorystycznych, gwiazdy estrady lub kabaretu. Zimą odbywają się narciarskie zawody sportowe połączone z zabawą na śniegu, konkursami itp. Do dobrego zwyczaju Szczawnicy od kilku lat doszło także huczne, wspólne obchodzenie sylwestra. Na scenie plenerowej pod Palenicą występują zespoły estradowe, o północy następuje pokaz ogni sztucznych, a potem zabawa dyskotekowa.

 Oprócz realizowania imprez plenerowych MOK jest organizatorem spotkań z poetami, pisarzami, regionalistami oraz benefisów, podczas których promowane są osoby zajmujące się kultywowaniem tradycji i propagowaniem artystycznych idei. Przy MOK działa Teatr  Amatorski, złożony z członków Związku Podhalan, Zespołu Pieśni i Tańca „Pieniny” z Krościenka n.D., wystawiający sztuki regionalne. Prowadzone są zajęcia z malarstwa na szkle, trwa nauka na instrumentach ludowych i estradowych, z których korzysta miejscowa młodzież. Od listopada 2012 działa przy MOK profesjonalne studio nagrań, działające na potrzeby archiwizowania dokonań kultury lokalnej oraz świadczące usługi komercyjne. Ośrodek Kultury udostępnia salę widowiskową kinoteatru „Pieniny” szkołom, organizacjom pozarządowym i instytucjom na cele organizacji spotkań, konferencji, prezentacji itp., współpracując ze wszystkimi podmiotami, działającymi w mieście.

Od 1991r. Miejski Ośrodek Kultury wydaje gazetę lokalną „Z doliny Grajcarka”. Miesięcznik Wiadomości Szczawnickich.SPONSORZY: