Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy
34-460 Szczawnica, ul. Główna 6
tel. 18 262 26 66
kom. 534 314 740
e-mail: biuro@mokszczawnica.pl

D
yrektor: 
Tomasz Hurkała
tel. 664 178 068
e-mail: dyrektor@mokszczawnica.pl