W tym dziale prezentować będziemy materiały, zdjęcia, wywiady z ludźmi, którzy pamiętają Szczawnicę sprzed kilkudziesięciu lat. Taką Szczawnicę jaką nasi przodkowie zostawili nam abyśmy o nią dbali, a szczególnie abyśmy kultywowali ich tradycję. Mamy nadzieję, że te materiały pozwolą niektórym powspominać, a niektórym nauczyć się tego co minęło... 


 


 

Aniela
Krupczyńska

Wywiad z panią Anielą zarejestrowany 14 lutego 2013 roku.
 - ODSŁUCHAJ -  

 


 

Andrzej
Dziedzina Wiwer 

Wywiad z panem Andrzejem zarejestrowany 20 lutego 2013 roku.
 - ODSŁUCHAJ -  
Jan
Majerczak 

Wywiad z panem Janem zarejestrowany w lutym 2015 roku.
 - ODSŁUCHAJ -