„Z doliny Grajcarka” („ZdG”), pismo jest wydawane przez MOK regularnie od 1991 roku. Miesięcznik, kładzie nacisk na tematy kulturalne, historyczne, etnograficzne, opisuje dorobek współczesnych i minionych pokoleń szczawniczan, udostępnia łamy młodzieży ze szkół średnich i podstawowych, jest czynnikiem integrującym społeczność lokalną i pełni funkcję żywego archiwum miasta. W maju 2009 ukazał się 200 numer  "Z doliny Grajcarka".

Bibliografia miesięcznika Z doliny Grajcarka od nr 1 do 226

pobierz 


Z doliny Grajcarka