Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w kalendarzu imprez.