W poniedziałkowy wieczór 11 grudnia br., Fundacja „Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja” zaprosiła do sali kinoteatru „Pieniny” Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy na spektakl i warsztaty edukacyjne „Słodki Drań” w reżyserii Dariusza Gnatowskiego. Aktor i reżyser w jednej osobie, współzałożyciel fundacji, sam pacjent diabetologiczny, przywitał wszystkich zebranych i opowiedział o projekcie mającym na celu walkę z podstępną chorobą, jaką jest cukrzyca typu drugiego. Stąd ogromna rola popularyzacji tej problematyki.
Choroba nieleczona prowadzi do szeregu schorzeń i powikłań, z których bardzo często pacjenci nie zdają sobie sprawy. Nawet jednak pogorszenie się stanu zdrowia człowieka chorego na cukrzycę, nie przekreśla możliwości powrotu do aktywności zawodowej, w czym pomaga właściwa rehabilitacja. O znaczeniu ruchu i roli fizjoterapii w przebiegu choroby cukrzycowej opowiedziała lekarz fizjoterapeuta Anna Rojek, ilustrując swój wykład szeregiem slajdów.
Najlepszą formą propagowania walki z cukrzycą i nielekceważenia choroby jest dotarcie do jak naj-szerszego grona odbiorców, a temu lepiej nawet niż pogadanki medyczne, służy sztuka. Stąd zrodził się pomysł napisania komedii, podejmującej problematykę życia z cukrzycą. Tego zadania podjął się Jan Jakuba Należyty, na prośbę Dariusza Gnatowskiego i powstał spektakl „Słodki Drań” humory-stycznie i w sposób przystępny przybliżający codzienne zmagania się pacjentów diabetologicznych. Spektakl złożony z szeregu żartobliwych scenek, dowcipnych dialogów, błyskotliwych aluzji i piosenek w świetnym wykonaniu krakowskich aktorów: Ewy Romaniak, Agaty Woźnickiej, Dariusza Gnatowskiego i Andrzeja Roga, a opowiadający perypetie życia rodzinnego i zawodowego znanego dyrygenta, zmuszonego do porzucenia swoich przyzwyczajeń ze względu na cukrzycę, został bardzo ciepło przyjęty i gorąco oklaskiwany przez pełną salę widzów kinoteatru „Pieniny”. Wszak wiadomo, że lepiej zapamiętujemy to, co dostarcza nam wspaniałej zabawy!
Projekt został współfinansowany z grantów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej FIO i ASOS. Ponadto swym patronatem objąl go Marszalek Województwa Małopolskiego.