Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej


Slajd1JPG

I. ORGANIZATOR

1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

2.   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

    w Szczawnicy.

3. Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

II.CELE

 

1.cel główny:  Upowszechnianie wiedzy o walkach o niepodległość i suwerenność RP ,
w tym związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

2.cele szczegółowe:

-   uczczenie Święta Niepodległości,

- kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowania dla Ojczyzny wśród osób     niepełnosprawnych intelektualnie,

-  zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej, kulturowej
    z własnym narodem, z jego historią tradycją i wartościami,

-   szerzenie wartości patriotycznych w naszym Regionie,

-   rozbudzenie patriotyzmu i zrozumienie słów: Wolność ,Honor i Ojczyzna,

-   wspólne przeżywania historycznej przeszłości, w przemarszu na groby w celu złożenia      hołdu żołnierzom walczącym i poległym za wolność i suwerenność Ojczyzny,

-   przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już polskich wierszy
i pieśni patriotycznych,

-  uświadomienie uczestnikom doniosłego zdarzenia wydarzeń z 1918r dla powstania niepodległego państwa polskiego,

-   integracja z koleżankami i kolegami niepełnosprawnymi intelektualnie z województwa małopolskiego, z rodzicami, z zaproszonymi decydentami i kuracjuszami przebywającymi  w Szczawnicy,

-   popularyzacja treści patriotycznych,

-   uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

III.TERMIN I MIEJSCE .

Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej odbędzie się 16-11-2018r. w sali Kinoteatru „Pieniny” w Szczawnicy. Rozpoczęcie o godzinie 9.30.

IV.UCZESTNICTWO.

Uczestnikami Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej mogą być: osoby niepełnosprawne intelektualnie  z  województwa małopolskiego, reprezentujące swoje jednostki.

1.     W Konkursie biorą udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

2.     Czas prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut.

3.     Mile widziane będą rekwizyty, ale prosimy o minimalną ilość dekoracji scenicznych.

4.     Ekipa artystów: do 15 osób.

 

V.KRYTERIA OCENY.

- opanowanie tekstu,

- dykcja,

- dobór tekstu ,

- ekspresja wypowiedzi, zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji .

Programy uczestników:

1.    Uczestnicy wykonują po jednym utworze. Czas prezentacji  do 5 min.

2.    Dopuszcza się wystąpienia grup przedstawiających  wiersze oraz pieśni patriotyczne własne lub innych autorów. Czas trwania występu do15min.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Grupy przyjeżdżające na Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej winny zgłosić się w miarę punktualnie ( pół godziny przed rozpoczęciem konkursu).

1.     Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

2.     Organizator zapewnia poczęstunek i napoje.

3.     Termin nadsyłania zgłoszeń: Do 05 listopad 2018 na adres : PSONI Koło
 w Szczawnicy, ul. Park Dolny 6, 34 – 460 Szczawnica
. Zgłoszenia prosimy nadsyłać wraz z wypełnioną Kartą Uczestnictwa( w załączeniu),

·           pocztą elektroniczną: wtz.szczawnica@psoni.org.pl  /potwierdzić telefonicznie czy wiadomość doszła, nr telefonu 18 262 15 18 /.

·            faksem: 018 262 15 18,

4.     Za opiekę i bezpieczeństwo swoich uczestników odpowiada obsługa poszczególnych grup.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

6.     Grupy biorące udział w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej otrzymają nagrody rzeczowe.

7.     Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej. Przy zgłoszeniu proszę o dołączenie krótkiej informacji o grupie
( Skąd są , co robią, osiągnięcia uczestników oraz instytucji którą reprezentują, itp.).

 

Z A P R A S Z A M Y!

 „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

 Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.