Fundacja "Dobra Wola" 
Al. Modrzewiowa 23A, 30-224 Kraków
dobrawola.fundacja @gmail.com
tel. +48 697 408 961
http://www.dobrawola.eu/


Pieśń religijna Pienin i Gorców

Fundacja Dobra Wola z Krakowa w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczawnicy oraz Wiejskimi Ośrodkami Kultury w Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej od marca do grudnia 2015 roku realizuje projekt „W stronę źródeł – pieśń religijna górali spod Pienin i Gorców”. Jego celem jest dokumentacja i rewitalizacja unikatowych śpiewów religijnych społeczności góralskiej zamieszkującej wszystkie miejscowości Pienin i część Gorców (Tylmanowa, Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna-Młynne).  Projekt zakłada stworzenie filmu dokumentalnego, ukazującego zarówno odbiorcom miejscowym, jak i zainteresowanym kręgom społecznym w całej Polsce fenomen funkcji i miejsca muzyki, muzykowania, śpiewania, w tym pieśni religijnej w życiu tej grupy góralskiej. Na płycie znajdą się wybrane przykłady nagranych śpiewów obejmujących cały okres liturgiczny. W okresie jesiennym zostanie zorganizowany cykl warsztatów wokalnych w celu podniesienia poziomu techniki wielogłosowego śpiewu oraz znajomości dawnego repertuaru religijnego. Warsztaty będą skierowane głównie do najmłodszego pokolenia mieszkańców. Zwieńczeniem projektu będzie zorganizowanie pierwszego w regionie Pienin i Gorców konkursu wokalnego na najlepsze wykonanie wielogłosowe religijnej i świeckiej pieśni pienińskiej i gorczańskiej. Zarówno warsztaty, jak i będący ich pokłosiem konkurs będą skierowane do różnych grup wiekowych, a zwłaszcza pasjonatów kultury ludowej, animatorów życia kulturalnego w regionie, zespołów folklorystycznych oraz zwykłych osób zainteresowanych tematem.

Region pienińsko-gorczański ciągle budzi zainteresowanie z powodu wciąż żywych tradycji kulturowych, do których zalicza się muzyka, a zwłaszcza poczucie wspólnoty opartej na śpiewie. Muzyczne tradycje tego regionu sięgają średniowiecza. Jednym z tutejszych fenomenów jest pieśń religijna, wyjątkowa na tle ludowej twórczości religijnej w Polsce. Lokalną manierę śpiewu wyróżnia m.in. wielogłos odmienny i genetycznie starszy od podhalańskiego, duża swoboda wykonawcza, zróżnicowana na poziomie lokalnym wariantowość wątków melo-rytmicznych, która jest podyktowana przekazem pamięciowym tej tradycji od wielu już pokoleń. 

Przy szybko zachodzących przemianach kulturowych jest to już nieomal ostatni moment na uchwycenie i udokumentowanie tego regionalnego fenomenu muzycznego tak głęboko osadzonego w miejscowej duchowości.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

KONTAKT: gorce.pieniny.spiew@gmail.com

Hanna Szarek, koordynatorka promocji medialnej: 792 928 080

Justyna Cząstka-Kłapyta, kierownictwo merytoryczne projektu: 608 618 517

 

POSŁUCHAJ O NAS:
http://www.polskieradio.pl/8/227/Artykul/1410068,Drogi-i-bezdroza-Milosierdzia