Górali spod Pienin i Gorców zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie wokalnym. Zgłoszenia proszę kierować na adres mejlowy: gorce.pieniny.spiew@gmail.com z podaniem programu wystąpienia (2 pieśni - religijna, świecka - do wyboru) i czasem wykonania. Kryterium oceny wykonawców:


- dawny, tradycyjny ludowy repertuar, brak towarzyszenia instrumentalnego, tradycyjny sposób wykonania, czystość brzmienia, wielogłos, minimalny skład 2 osoby (dzieci lub dorośli).W konkursie przewidujemy 3 nagrody pieniężne.

Ps: Zgłosić się można także telefonicznie 608 618 517


Do zaproszenia wykorzystano fot. Marka Majerczaka